Untitled Document
service
  • จำหน่ายและให้บริการ สินค้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลในเขตภาคเหนือ
  • เป็นศูนย์รวมสินค้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลในแบบ วันสต็อปช็อปปิ้ง
  • จำหน่ายและให้บริการลูกค้าด้วยพนักงานมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี
  • เป็นบริษัทที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจพึ่งพา และเชื่อถือได้ในการเป็นผู้เลือกสรรสินค้าที่ถูกต้องเทคโนโลยีที่ถูกต้องและจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา
  • ให้บริการอย่างรวดเร็ว ในแบบหนึ่งวันทำการหรือเร็วกว่าสำหรับลูกค้า