Untitled Document
  • บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2532 ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในชั้นต้นบริษัทได้ เช่าตึกแถวขนาด1คูหา บนถนนช้างคลาน มีพื้นที่ใช้งานประมาณ 72 ตารางเมตร ในการดำเนินธุรกิจใน 2 ปีแรกรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการจำหน่ายสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าใหม่ และได้รับความนิยมสูงสำหรับเชียงใหม่ ในขณะนั้น ในเวลาเดียวกันนั้น บริษัทฯ ก็ได้เริ่มจำหน่าย สินค้า คอมพิวเตอร์ให้แก่กลุ่มลูกค้าสถานศึกษาที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมียอดซื้อถึงร้อยละ 95 ของรายได้รวมของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่อง บริษัทฯยังเป็นผู้บุกเบิกการจำหน่ายติดตั้งและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN)ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2534โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทจากกรุงเทพฯในกลางปีพ.ศ.2538บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินบนถนนศรีภูมิ บริเวณประตูช้างเผือก เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกันยนยน พ.ศ. 2539 บริษัทฯจึงได้ย้ายที่ทำการมายังสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ทำการ 540 ตารางเมตรโดยในชั้นที่1และ2เป็นห้องโชว์สินค้าในแบบ  วันสต็อปช้อปปิ้ง ในราคาถูกที่สุดสำหรับลูกค้าที่ซื้อด้วยเงินสด รับสินค้าได้เลย สามารถติดตั้ง และดูแลตัวเองได้ ชั้นที่ 3 เป็นสำนักงาน และชั้นที่ 4 เป็นสต็อคสินค้า ลูกค้าที่มาติดต่อสามารถจอดรถ ได้ที่ที่จอดรถชั้นที่ 1 หรือที่ลานจอดรถวัดหม้อคำตวง ซึ่งเลยจากบริษัทฯ เพียง 20 เมตร

  • การ ลงทุนของบริษัทฯ ในอาคาร และส่วนอำนวยความสะดวก เป็นการสนับสนุนว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในธุรกิจที่ดำเนินอยู่อย่างจริงจัง โดยจะเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ สามารถบริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากขึ้น นอกเหนือจากนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการจำหน่าย และให้บริการสินค้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล โดย มืออาชีพ ซึ่งหมายถึงลูกค้าจะได้รับการเสนอสินค้าที่ได้รับการ เลือกสรรด้านคุณภาพ เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และราคา ที่ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดกับการใช้งาน จากพนักงานขาย การติดตั้ง การบริการหลังการขายจากพนักงานด้านบริการลูกค้า และ พนักงานสนับสนุนด้านเทคนิคที่ผ่านการอบรมอย่างดี