บริษัทนครพิงค์ ซีแอนด์ซี จำกัด
           ศูนย์รวมสินค้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลในแบบ วันสต็อปช้อปปิ้ง จำหน่ายและให้บริการลูกค้าด้วย พนักงานมืออาชีพ ที่ผ่านการอบรมป็นอย่างดี   
 
           บริษัทผู้นำเข้าสินค้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ให้บริการอย่างรวดเร็วในแบบ หนึ่งวันทำการ หรือเร็วกว่าสำหรับลูกค้า       
 
   
   
 

บริษัท นครพิงค์ ซี แอนด์ ซี จำกัด

(Nakornping C& C Co.,Ltd.)

โทรศัพท์ : 0-5341-7060

โทรสาร : 0-5341-7063 

 

 
Picture